• počet behov – 358 (7. najvyššie číslo)
  • počet získaných yardov – 1,426 (7. najvyššie číslo)
  • počet získaných yardov po kontakte – 1,155 (5. najvyššie číslo)
  • počet získaných first downov – 100 (2. najvyššie číslo)
  • priemerný čas do hitnutia line of scrimmage – 2.39 sekundy (9. najvyššie číslo).