Na rade sú pokročilejšie route koncepty!

ZÁKLADNÉ ROUTE KOMBINÁCIE

Pamätajte, že to čo sme si doteraz prešli je fakt len hrubý základ route tree na úrovni NFL. To čo sme si ukázali nezahŕňa niekoľko iných formácií, alebo bunch/stack sety, ktoré môžeme vidieť v každom zápase NFL, vďaka čomu sa vytvárajú kombinácie jednotlivých routes (dagger, spot,999,..). No a práve tieto kombinácie routes si teraz prejdeme a povieme si k tomu základy.

Už sme si ukázali základný route tree, jednotlivé splity, či uvoľnenia. Teraz spravíme krok ďalej a pozrieme sa na špecifické route kombinácie, ktoré quarterbackovi ponúkajú hneď niekoľko readov (primárny, sekundárny, checkdown, atď,…) a to ako proti man, tak zone coverage. Pod pojmom route kombinácia si môžete predstaviť špecifické routy, kde každá routa má svoj význam, pracujú v podstate ako jeden celok a keď sa zahrajú tak ako sa zahrať majú, tak vďaka svojej vzájomnej pôsobnosti dostanú útok do pozície, kde môže úspešne atakovať obranu súpera. Tu už budete potrebovať znalosť personnelov a základného route tree, či splitov. Ak to neviete, tak toto čítanie bude pre vás španielskou dedinou. Preto ak to stále neviete, tak sa treba vrátiť k úvodným dvom článkom. Ak nebudete chápať pojmom z obrany ako cover 1, cover 2, cover 4, blitz, single high a podobne, tak z toho si ešte hlavu robiť nemusíte. K obrane sa dostaneme po útoku. Nedá sa to vysvetľovať všetko súčasne a keby to robím, tak v každom článku píšem dookola to isté a každý článok bude mať rozsah diplomovej práce. Takto to máte aspoň ako puzzle, či lego. Kde si dávate postupne všetko dokopy a na konci dostanete kompletný obraz.

Spoločne si v nasledujúcich článkoch prejdeme tieto route kombinácie:

  • Three-step
  • Hi-Lo series
  • Boot/sprint action
  • Five-to-Seven Step

THREE-STEP KOMBINÁCIE

V tomto prvom článku o route kombináciách sa zameriame na najzákladnejšie tzv. „Three-step“ route kombinácie. Tento druh route kombinácie od quarterbacka vyžaduje to, aby sa dokázal rýchlo rozhodnúť a doručiť loptu na čas. Tieto kombinácie sa veľmi často využívajú proti man-coverage/pressure a na tretích downoch, kedy sa lopty musí quarterback zbaviť čo najrýchlejšie a v rámci možností čo najistejšie.

Prečo sa to volá Three-step? Lebo quarterback robí trojkrokový dropback. Pri treťom kroku by už mal byť v takom postavení, aby dokázal prechádzať do hodu a to do smeru, kam chce. Ten tretí krok sa označuje ako „plant step“ a je najdôležitejším krokom pri tomto type dropbacku. Ak ho spraví príliš veľký, tak sa môže dostať do zlej pozície, z ktorej nedokáže loptu okamžite odhadzovať a veci si tak veľmi komplikuje. Quarterback už po snape nemá veľa času na čítanie na ihrisku a väčšinou sa už na základe svojho pre-snap readu rozhodne, že kam bude loptu smerovať. Pred snapom si preto prezrie postavenie obrany a pokúsi sa prečítať typ coverage. Následne jeho rozhodnutie závisí od zahlásených routes. Rozhodne sa do ktorej strany ihriska s loptou pôjde a identifikuje obrancu, ktorého ide atakovať.

Wide receivers v týchto konceptoch behávajú jednoduché a krátke routy, nakoľko pri týchto konceptoch nie je čas na nejaké vyšperkované routy. Behá sa hitch, slant, rýchly out, či fade. Running back tu beháva len jednu routu a tou je swing. Routy pre tight endov sú rovnaké ako pre wide receiverov a držia sa pravidla, aby volili vždy to najjednoduchšie uvoľnenie, vyhýbali sa kontaktu ako len môžu a ak náhodou už kontakt nastane a rozhodí ho to (kvôli čomu nestihne byť načas tam kde má), tak svoju routu zámerne skracuje. Teraz si ideme ukázať vôbec tie najzákladnejšie three-step kombinácie.

Tare route

Útoky v NFL využívajú Tare routy z rôznych personnelov, ale základom je 3×1 formácia (traja jedna strana, jeden druhá strana) s backside X receiverom v plus splite. Na closed (strong) side formácie receiver č.1 beží clear out 9 (fade) route, ktorú pokrýva cornerback a týmto svojim pohybom vytvára priestor v underneathe pre receivera č.2 a receivera č.3 (receiver môže byt ako wide out, tak aj tight end, záleží od personnelu) aby zabehli flat-stick (rýchly out) rout kombináciu – jeden beží flat a druhý stick out ako je vyznačené na obrázku. Toto dáva quarterbackovi rýchly dvoj-úrovňoví inside (vnútorný) read, čím kontruje na agresívny play call obrany (v tomto prípade tu máme blitz-man bez pomoci safetyho). Receiver č.3 môže hrať rýchly curl/hitch proti zone coverage, keď č.2 beží do flatu, čím atakuje voľné miesto v zónovej obrane. Backside 3×1 formácie je v NFL veľmi často slantom v podaní X receivera. Práve v tejto situácii, ktorú máme vyššie na obrázku, tak wide receiver Josh Gordon porazil na slante cornerbacka Aqiba Taliba a skóroval 80-yardový touchown proti cover-0 (blitz-man bez pomoci safetyho).


Spacing/Zone pass

Spacing route (alebo zone pass) sa zahráva z bunch formácie (traja receivers sú postavení blízko pri sebe) z 3×1 s backside X receiverom v plus splite. Na closed side receiver č.1 a č.2 bežia rýchlu curl/stick routu, pričom receiver č.3 postupuje do flatu. Toto je koncept, ktorý sa snaží odhaliť slabé miesta v zone coverage a to najmä v situáciách 3rd&2-6 a to ako proti cover 2, tak proti cover 3. Aj v tomto prípade backside X receiver (3×1 formácia) beží slant route z plus splitu. To sme si už povedali vyššie, že pri 3x1ke s veľkou pravdepodobnosťou hrozí slant v podaní X receivera.


SLANT-FLAT

Slant-Flat kombinácia za zahráva z 2×2 formácie (prezývaná ako doubles), pri ktorej obidvaja receivers č.1 sú v plus splite, aby mali priestor bežať slant do vnútra. Tu máme obrázok zo zápasu Packers, kde je útok v 11 personnel (3WR-1TE-1RB), kde tight end (č.2 na closed side) a slot receiver (č.2 na open side) bežia flat routy, pričom running back bude k dispozícii na checkdown v strede ihriska. Táto kombinácia sa využíva pri viacerých downoch a vzdialenostiach, pričom je to jednoduchý three-step koncept, ktorý quarterbackovi umožňuje čítať safetyho pred snapom (či je to single high, alebo two deep) a na základe toho môže loptu doručiť do toho správneho matchupu, ktorý sa mu naskytne.


2122

Tento koncept je veľmi podobný slant-flant kombinácii. 2122 kombinácia (2=slant, 1=flat) sa hráva z 2×2 formácie, ktorá dáva quarterbackovi slant-flat option na closed side a double-slant na open side. Tu máme na obrázku útok Chiefs, ktorý sa rozhodol túto formáciu roztiahnuť naprieč formáciou (spread look), keď sa tight end presunul viacej do strany (to sa zvykne prezývať ako „orange“). Na closed side tight end beží flat route, pričom receiver č.1 z plus splitu beží slant. Na open side obidvaja wide receivers bežia slanty. Pri tomto konkrétnom príklade Jaguars pred snapom naznačujú press a single high safetyho v strede ihriska. Quarterback Alex Smith tu môže identifikovať man coverage, zbaviť sa lopty rýchlo a nájsť najlepší možný matchup na základe personnelu.


Toto boli tie najzákladnejšie Three-step route kombinácie a v ďalšom článku už prejdeme na Hi-Lo series.