TITLETOWN

GREEN BAY

Green Bay je maličké mesto v štáte Wisconsin, USA, okres Brown County. V tomto maličkom meste žije cca 103,000 obyvateľov. Green Bay leží v zátoke, pri ústí rieky Fox River, v nadmorskej výške 177 m.n.m. Nachádza sa cca 180 km na sever od Milwaukee, najväčšieho mesta štátu Wisconsin.

Prvým Európanom, ktorý sa dostal až na miesto súčasného mesta Green Bay bol francúzsko-kanadský prieskumník Jean Nicolet v roku 1634. V nasledujúcich rokoch tu bola osada známa ako ‚La Baye‘, alebo ‚Baie des Puantas‘.  V roku 1717 tu pribudla pevnosť.  Pod britskú nadvládu sa osada dostala v roku 1761. Ako pribúdali britskí osadníci, používal sa pre osadu stále častejšie názov Green Bay. V roku 1763 sa stala súčasťou Spojených štátov amerických.V roku 1816 vybudovala armáda Spojených štátov na brehu rieky pevnosť ‚Ford Howard‘.

Prvé wisconsinské noviny, nazývané Green Bay Intelligencer, boli vydané v roku 1833. Okolo roku 1850 mala obec 1,923 obyvateľov. Mestský štatút jej bol udelený v roku 1854. Okolo roku 1950 už malo Green Bay 52,735 obyvateľov. Nachádza sa tu aj medzinárodné letisko Austin Straubel International Airport, ktoré je od mesta vzdialené 15 minút.