Forum

FREE AGENTS  

  RSS

Bart
 Bart
New Member Admin
Joined:1 rok  ago
Posts: 2
13/02/2017 8:12 pm  

V tejto diskusií môžte s ostatnými fanúšikmi a s nami diskutovať o voľných hráčoch, koho by ste chceli priviesť do tímu, koho udržať, alebo koho sa radšej zbaviť.


ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register